ไม่พบเบอร์โทรพนักงาน , พนักงานเปลี่ยนเบอร์โทร

ส่ง Email แจ้ง Payroll Center
Format HDET : Payroll_center-HDET@tesco.com
Format Express : Payroll_Center-Express@tesco.com
( มีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 2-3 วันทำการ )

จอดำ / จอขาว ไม่สามารถเปิดหลักสูตรเพื่อเข้าเรียนได้ Internet ไม่เชื่อมต่อ หรือปัญหาต่างๆ ทางด้าน IT

ระบบ Service Desk

เนื้อหาบทเรียน และอื่นๆ

ส่ง Email แจ้ง iLearn@tesco.com